WORDEN WE EEN STAD ZONDER NOEMENSWAARDIG GEHEUGEN ?

Gepubliceerd op: 24-07-2018 foto #52939 15 commentaren 1 stemmen

Categorie:RHCe    Stadsdeel:Centrum - Raiffeisenstraat/Raiffeisenplein.    Jaar:2018 Groep:-    Bijdrager:Frans Gommers ~

OMSCHRIJVING

Op 17 juli jongstleden besteedde het Eindhovens Dagblad in het katern REGIO onder de titel "Ons dorpse karakter staat op het spel" ongeveer een pagina (incl. naastliggende pagina) aan het onderwerp of Nuenen niet veel te mooi is om door Eindhoven te worden overgenomen. En laat ik eerlijk zijn, ik zou me als bestuurder in Nuenen ook wel drie keer bedenken vooraleer toe te stemmen. Beter: ik zou niet toestemmen, zeker niet na het lezen van het kleine stukje van ongeveer 1/4 pagina dat daaronder lag, dat de titel droeg "Gemeenten zien weinig meer in RHCe".

Is dit de voorbode van het failliet van alles wat met onze cultuurhistorie te maken heeft ?

Want de belangstelling daarvoor wordt zoetjesaan de das omgedaan, althans zo lijkt het. Na het omvallen van ons stadsmuseum Museum Kempenland, lijkt nu het archief aan de Raiffeisenstraat met ernstige problemen te kampen. Er is zelfs een interim-directeur aan de slag. En al die met de stadshistorie zo beganen lijken te (blijven) zwijgen. Komop erfgoedwaakhonden, cultuurhistoricie, heemkundigen en alle geïnteresseerden, het moet gedaan zijn met passiviteit. Want ook van de belangrijkste partij binnen het RHCe, de gemeente Eindhoven, lijken we weinig positiefs te mogen verwachten, immers Monique List - de Roos, Eindhovens wethouder voor onder meer cultuur, heeft ook design in haar pakket, en dat laatste hebben we al héél vaak voorrang zien krijgen. Of zou déze wethouder dan toch ........... Er lijkt binnenskamers al genoeg gerommeld met de stukken uit het Museum Kempenland en het RHCe, waarbij transparantie ontbrak. Bovendien Eindhoven is toch de grootste partij binnen dat MRE, Metropool Regio EINDHOVEN !!. We zijn al een stad zonder stadsmuseum, WORDEN WE STRAKS EEN STAD ZONDER GEHEUGEN ??

Lees deze artikelen uit het Eindhovens Dagblad;

=========================================================================
DINSDAG 17-7-2018
Pagina: Regio 3
=========================================================================

Gemeenten zien weinig meer in RHCe

Het streekarchief RHCe had jarenlang zijn zaken niet op orde, maar kon toch ongecontroleerd zijn gang gaan. De organisatie gaat op de schop en wordt misschien wel opgeheven. Het komende half jaar wordt dat onderzocht.

CORRIE DE LEEUW C.DELEEUW@ED.NL
Dat blijkt onder meer uit een brief die B en W van Geldrop-Mierlo hebben gestuurd naar de gemeenteraad. De brief verwijst naar een (extern) onderzoek waaruit blijkt dat het RHCe 'een verwaarloosde, niet transparante en onvoldoende responsieve organisatie is'. Ook staat er dat er bij gemeenten nog weinig vertrouwen is in de toekomst van het RHCe in zijn huidige vorm.

Het RHCe is onderdeel van het regiobestuur MRE (Metropoolregio Eindhoven). Twintig gemeenten zijn er eigenaar, financier en opdrachtgever van. Gemeenten zijn verplicht een archief te beheren en toegankelijk te houden. Het RHCe doet dat voor de gemeenten. Alleen MRE-gemeente Gemert maakt geen gebruik van het RHCe.

Tekort
In september kwam MRE-bestuurder Frank van der Meijden (burgemeester van Laarbeek) er achter dat het archief afstevende op een tekort. Het budget dat de gezamenlijke gemeenten over hadden voor het RHCe was gedaald van 3,7 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro, maar de bedrijfsvoering was er niet op aangepast.Van der Meijden benoemde interim-directeur Hendrik Noppen en die sneed onder meer in het personeelsbestand. Ook sloot hij het RHCe-gebouw in Eindhoven drie dagen in de week voor het publiek. Er kwamen nog maar tien à vijftien mensen per dag. Noppen vertelt over zijn verbijstering toen hij in september begon: ,,Zo wist niemand hoeveel publiek er eigenlijk per dag in het Eindhovense gebouw kwam. Dat is toch te gek om los te lopen. En bij de gemeenten wist niemand wie wat deed bij het RHCe. Of wat ze wel en niet konden vragen en wanneer iets klaar zou zijn."

Fusie
Hij maakt een vergelijking: ,,Stel: je wilt je huis laten schilderen. Een schilder zegt dat hij het wel wil doen, maar hij weet niet hoe lang het gaat duren, hoeveel het gaat kosten, wanneer hij begint en of de afwerk-laklaag wel dekkend zal zijn. Zo'n schilder zou je toch nooit inhuren? Maar de twintig gemeenten deden dat wel. Jarenlang." Eind van dit jaar komt Noppen met een voorstel. Dat het RHCe weggaat bij het MRE staat vast. Dat het archiefgebouw aan de Eindhovense Raiffeisenstraat blijft bestaan ook. Verder zijn alle opties open: bijvoorbeeld een gehele of gedeeltelijke fusie (met het archief in Den Bosch of Tilburg) of het onderbrengen van onderdelen bij subregio's als de Peel of de Kempen. Noppen: ,,Het gaat er niet om een organisatie overeind te houden; het gaat om de maatschappelijke en wettelijke functies en dat die betaalbaar blijven."

=========================================================================
ZATERDAG 21-7-2018
=========================================================================
Waar blijven onze archieven straks?

De mogelijke sluiting van het RHCe houdt de gemoederen behoorlijk bezig in de leeszaal van het historisch centrum van de regio in Eindhoven.

HANS VERMEEREN H.VERMEEREN@ED.NL
Zij legt de archiefpagina's klaar, hij maakt er een foto van. Het echtpaar Van der Heijden - 'we hoeven niet zo nodig in de krant' - is op deze late donderdagochtend druk in de weer in de leeszaal van het Regionaal Historisch Centrum (RHCe) in de Raiffeisenstraat in hartje Eindhoven. Net als zo'n twee dozijn andere onderzoekers en liefhebbers van geschiedenis zijn meneer en mevrouw Van der Heijden op zoek naar informatie uit het vele kilometers lange regionale archief, gegevens die hen verder helpen bij hun historisch onderzoek. In het geval van echtpaar Van der Heijden gaat het om stamboomonderzoek. Thuis in Valkenswaard achter de computer heeft mevrouw de nummers opgezocht van de aktes die ze nodig heeft uit de nog niet gedigitaliseerde archieven van de schepenbanken - de voorlopers van de huidige colleges van burgemeester en wethouders. In het RHCe vragen ze vervolgens die aktes op, maken er foto's van en gaan thuis aan de hand daarvan verder met hun onderzoek. ,,Het zou echt een ramp zijn als de leeszaal hier dicht gaat", zegt Ella van der Heijden. Ze was al opgeschrikt door het krantenbericht hierover. ,,Ik kom hier al zo lang en zo vaak. Ik zou niet weten hoe ik verder zou moeten met mijn onderzoek." Ze heeft inmiddels al bijna dertig bundels met de resultaten van stamboomonderzoek op haar naam staan. Een stukje verderop bespreekt een groepje mannen op leeftijd achter de koffie aan een van de leestafels eveneens de situatie waarin het RHCe verkeert. ,,Het draait om geld, zoals zo vaak", weet een van hen. ,,Laten de heren politici hier gewoon maar wat meer geld aan uitgeven. Dan is alles zo opgelost", draagt een ander als oplossing aan. Instemmend geknik van de anderen valt hem ten deel.

Periode
Geld was ook een van de voornaamste redenen voor het ontstaan van het RHCe. Het regionale historisch centrum kwam grofweg tot stand tussen 1996 en 2004, een periode waarin de ene na de andere gemeente in Zuidoost-Brabant de archieven in handen stelde van de regionale dienst. Dat was immers efficiënter - lees goedkoper. Bijna alle gemeenten uit Zuidoost-Brabant deden uiteindelijk mee. Eén dorp bleef moedig weerstand bieden. Met het oog op de zeer actieve heemkundekring en de typische dorpsgeschiedenis besloot de Gemertse gemeenteraad tegen de druk van buiten in om het eigen archief overeind te houden. Nu de toekomst van het RHCe ter discussie staat, was dat misschien wel een heel verstandige stap. Weliswaar was het archief politiek en bestuurlijk gezien lange tijd in redelijk goede handen toen de regiogemeenten nog samenwerkten in het SRE, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Maar dat werd anders nadat het SRE in 2015 overging in de Metropoolregio Eindhoven, het MRE. Dat bleek al snel een lege huls, een tandeloze praatclub die het RHCe als vreemde eend in de bijt zag. Met de huidige situatie als gevolg.

Fusie
En wie weet nu hoe de toekomst van het regionale archief er uitziet: fusie met Tilburg of met Den Bosch? Opsplitsen van de collectie in drie delen: in die van de Kempen, van de Peel en van Eindhoven? Het zou zomaar kunnen. Niet voor niets staat in het akkoord dat de Helmondse coalitie onlangs sloot deze ene, veelbetekenende zin: ,,Omdat we waarde hechten aan onze cultuurhistorie in brede zin onderzoeken we of we de Helmondse collectie uit het RHCe terug kunnen halen."

===================================================================

Onrust over plannen rond RHCe

In de historische wereld in Zuidoost-Brabant is onrust ontstaan door berichten over de mogelijke sluiting van het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, het RHCe. Het centrum bewaart de archieven van veel gemeenten, bedrijven en andere organisaties uit de regio.

HANS VERMEEREN H.VERMEEREN@ED.NL
De toekomst van het centrum staat ter discussie nadat uit onderzoek is gebleken dat het RHCe op een financieel tekort afstevent. Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat het centrum de interne zaken, zowel qua beleid als bedrijfsvoering, bepaald niet op orde heeft. Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek, heeft in zijn rol als bestuurder van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) daarom een interim-directeur aangesteld. Die is nu orde op zaken aan het stellen. ,,Het is goed dat er nu wat gebeurt", zegt de Helmondse stadshistoricus Giel van Hooff. ,,Maar het is wel triest dat het de afgelopen jaren een vrij kwakkelend bestaan is gaan leiden." Van Hooff, die de ontwikkelingen bij het RHCe door de jaren heen op de voet gevolgd heeft, wijt dat voor een deel aan desinteresse bij de politiek. ,,Voor veel bestuurders was en is het archief toch een beetje de ver-van-mijn-bed-show." De vraag is nu welke kant het uitgaat. Van Hooff: ,,Daar maken veel historici zich ernstige zorgen over. Waar blijft de collectie, waar blijven de gemeentearchieven? Blijft het mogelijk de archieven en collecties te raadplegen of moeten we het straks doen met een website, terwijl een groot deel van de collectie nog niet digitaal toegankelijk is? Het is allemaal erg onduidelijk."

Bij het personeel is de boodschap van het laatste krantenartikel hard aangekomen, zegt voorzitter Frans van der Zanden van de ondernemingsraad van het historisch centrum. ,,De medewerkers zijn geschrokken van de toonzetting daarin. De ondernemingsraad (OR) was, is en blijft volop in gesprek met de interim-directeur en met de bestuurscommissie RHCe van de MRE. We hebben er vertrouwen in dat we al op korte termijn met een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen." Welke kant die gesprekken uitgaan, kan het orgaan nu nog niet zeggen. ,,Alle opties liggen nu op tafel", vult OR-lid Guido Dorssers aan. ,,Verder zijn we op dit moment nog niet. Maar ook de OR is ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren. De afgelopen twee jaren waren moeizaam. Zaak is nu vooral het werk van het RHCe goed op de rails te krijgen. Er is al veel positiefs in gang gezet."

DEEL DEZE FOTO    

SOORTGELIJKE FOTO'SCOMMENTAREN (15)SIGN IN OR REGISTER TO JOIN THE CONVERSATION


© Copyright 2013 EINDHOVEN-IN-BEELD.nl Alle rechten voorbehouden.