10 mei 2017

Gepubliceerd op: 09-05-2017 foto #50782 7 commentaren 1 stemmen

Categorie:WOII - Overig.    Stadsdeel:Eindhoven Algemeen    Jaar:1944 Groep:-    Bijdrager:Frans Gommers -c-

OMSCHRIJVING

In de nacht van negen op tien mei vielen de Duitsers Nederland, dat zich neutraal had verklaard, binnen. We doen er weinig meer aan om dit te herinneren, maar toch is het een herdenkingsmoment waardig. Nederland dreigde op te houden te bestaan als staat. Als Hitler zijn zin had gekregen, had u nu naar "Endhofen im Bild" zitten kijken, wellicht in een uniform, maar in ieder geval zonder een multiculturele samenleving. En Philips had zijn productie nog echt wel in dat Endhofen gehad. Statutaire verplaatsing had er werkelijk niet ingezeten en zeker niet naar Azië. De DAF had massaal tanks afgeleverd en turbines voor onze geweldige "Hochseeflotte", gehavend in Rotterdam. Er waren nooit Beatles hoorbaar geweest en A.Th.F. van der Heijden was opgesloten geweest in de RPI aan de Boschdijk. Wegens entartete Kunst. Geen vieze sex in rare boeken en geen gedoe over familieperikelen: een man is stoer en hoogblond en stáát voor het zuivere bloed.

Dat het zover nooit kwam komt mede door het belachelijke strategische plan van de Nederlandse Generale Staf, dat Hitler op korte termijn een overwinning en op lange termijn overmoed en hybris bezorgde, waaraan zijn Wehrmacht ten onderging. De kolonel L.J. Schmidt van het Veldleger, afdeling Peeldivisie, is daar mede schuldig aan, omdat hij de Peel/Raamstelling zelfs niet kon houden op de eerste oorlogsdag. We schreven daarover al op E-I-B. Hij nam de eerste linie van deze divisie al direct na het binnenrukken van de Duitsers terug op de westoever van de Zuid-Willemsvaart, waar zijn soldaten nauwelijks dekking hadden. Hij moest contact maken met hem te hulp snellende Franse troepen, maar die kon hij niet traceren. Hij sprak ook bijna geen Frans. Hij was bij daglicht op de tiende mei bezig met zijn hoofdkwartier te verplaatsen naar Eindhoven, waar hij nauwelijks telefonische verbindingen kon onderhouden, niet met het algemeen Hoofdkwartier te Den Haag en niet met de kwartieren van de Lichte Divisie en het Derde Legerkorps te Den Bosch. Wel zond hij vanuit Eindhoven reserve-kapitein M.W. Boässon, stafofficier bij de Peeldivisie, naar Hasselt. Daar moest deze kapitein contact maken met de Belgische militaire commandant aldaar. De kapitein was ingezet bij de Afdeling Ontwikkeling en Ontspanning (O&O) en had zich voornamelijk met cabaretavondjes bezig gehouden, waarop Kobus Kuch het bekende lied "Rats kuch en bonen" was komen zingen voor de troepen in de Princepeel. Boässon kende Frans, zo verklaarde Schmidt later, en daarom had hij deze kapitein gezonden. Wat hij de Belgische commandant precies had moeten voorstellen, kon Schmidt later niet concreet verklaren. Waar Schmidt precies zijn kwartier had gelocaliseerd is nooit helemaal duidelijk geworden. Wel dat hij op de 11e al terugtrok naar Tilburg en dat op de avond van die dag de zesenvijftigste Infanteriedivision Eindhoven al binnenrukte, zonder effectieve weerstand te ondervinden. Eindhoven bleef niet gespaard voor oorlogsgeweld, maar dat zou pas twee jaar later uit de lucht gaan komen. Bij het Sinterklaasbombardement in 1942.

Gerard Strijards
.

DEEL DEZE FOTO    

SOORTGELIJKE FOTO'SCOMMENTAREN (7)SIGN IN OR REGISTER TO JOIN THE CONVERSATION


© Copyright 2013 EINDHOVEN-IN-BEELD.nl Alle rechten voorbehouden.