Discussie en de échte historie van Zwarte Piet !

Gepubliceerd op: 11-10-2016 foto #49066 17 commentaren 1 stemmen

Categorie:Evenement - St. Nicolaas - overig    Stadsdeel:Eindhoven Algemeen    Jaar:2016 Groep:-    Bijdrager:Frans Gommers -c-

OMSCHRIJVING

Op de foto zien we rechtsonder de aankomst van de Sint en Pieten in het Havenhoofd in 1938 (foto 42140).
Linksonder zien we in 1949 een gezelschap met Zwarte Pieten op datzelfde Havenhoofd (foto 43827).
Rechtsboven zien we Franciscus Sonnius (Son, 1507 - Antwerpen 1576, eigenlijk Franciscus v.d. Velde).
Linksboven het Kasteel van Geldrop, waar Sonnius verbleef (eigenlijk zich schuilhield).
De vrouw welke Zwarte Piet aankijkt: Margrite Kalverboer, Ombudsman (-vrouw).

----------------------------------------------------

En weer is een heftige, geëmotioneerde en emotionerende discussie uitgebroken over de uitdossing van Sinterklaas en Zwarte Piet. De gangmaakster is deze keer de kinderombudsman Margerite Kalverboer. Zij bracht een officieel overheidsrapport uit aan het kabinet over de discriminatoire dimensies die aan de zwartheid van Zwarte Piet ten grondslag liggen: Piet is niet alleen zwart, maar praat dom, draagt een knechtenpakje, is duidelijk serviel en ondergeschikt aan de witte, blankgebaarde Sinterklaas en fungeert als diens slaafje. De kinderombudsman, een rijksambtenaar overigens, windt er geen doekjes om: het kan niet zo zijn dat de Nederlandse samenleving dit ritueel, het inhalen van Sinterklaas omringd door zijn zwarte knechtenbende, nog langer in standhoudt. En de ombudsman doet dat omdat kinderen op scholen, die een negroïde herkomst hebben, door deze Zwarte Piet-cultus gediscrimineerd worden. Door klasgenoten, nota bene. De ombudsvrouw wilde het strafrecht bij de bestrijding van die discriminatie niet als instrument bezigen. Maar ze doet het, nadat ze afgelopen vrijdag, 30 september, de kwestie bij Pauw in diens talkshow op de televisie aan de orde heeft gesteld, nu toch omdat ze te maken kreeg met een vloedgolf van haat-mail en zelfs met doodsbedreigingen. Ze heeft daarvan inmiddels aangifte gedaan. En de zaak ligt nu dus met het Nederlandse Openbaar Ministerie dat moet onderzoeken in hoeverre nu van "haatzaaien" sprake is geweest -- bij degenen die zich van de social media bedienden om hun ongenoegen kenbaar te maken over het optreden van de ombudsman wel te verstaan, niet bij de ombudsman zelf, natuurlijk. Het overbelaste overheidsapparaat is er nu mee bezig.

Waar gaat het bij Sinterklaas om? Nederland viert met zijn rituele binnenkomst uit Spanje in november dat het in 1559 zich verzette, in één spontane volksbeweging, tegen de benoeming van nieuwe bisschoppen op de katheders van Den Bosch en Roermond. Deze bisschoppen waren topambtenaren van de Spaanse Koning, Philips II, in Madrid. Ze werden aangesteld door die koning om hier te lande de verscherpte Spaanse inquisitie in te voeren tegen de ketterij.
Dat was de ketterij tegen de katholieke geloofsleer, de ketterij van het protestantse geloof. De bevolking was mordicus tegen die ketterijbestrijding van overheidswege. De bevolking in Brabant was voor gewetensvrijheid. En tegen geloofsvervolging. Ze was ook tegen de centralisering van het overheidsgezag te Brussel, tegen het nieuwe fiscale stelsel en tegen de opheffing van de gewetensvrijheid. Philips II stelde in Den Bosch Sonnius aan, uit Son-en-Breugel. Dat was een beruchte inquisiteur in de Lage Landen. Hij had al veel doodvonnissen op zijn naam. Hij had de priester Angelus Merula in het gevang laten nemen op het zuid-Hollandse eiland Voorne wegens een onwelgevallige preek en biechtpractijk. Hij had hem allerlei gevangenissen van binnen laten zien door de hele Lage Landen heen, laten martelen door moren, die Sonnius als beulsknechten bij zich had. Moren: Islamieten uit Cordova en Salamanca, in Zuid-Spanje. Sonnius was priester en mocht geen christenbloed vergieten. Maar een moor mocht dat als heiden wel. Het geval Merula was wijd en zijd bekend door pamfletten, want de drukkunst was inmiddels vaardig geworden over de Lage Landen. Ook Lindanus was een afschuwelijke fanaticus. Hij concentreerde zich op het verbranden van heksen. Beiden trokken vooral 's nachts rond. Want overdag hoefden ze zich niet in het openbaar te vertonen. Ze waren te zeer gehaat. Daarom verhinderden de Limburgers en Brabanders dat ze hun bisschopstaken konden uitoefenen. Sonnius kwam zelfs Den Bosch niet in. Ze werden belachelijk gemaakt in hun inquisiteursfunctie, kenbaar aan de rode bloedmantel en rode mijter. De Heilige Rota in Rome is nog steeds zo uitgedost. Daarom zong men spotliedjes tegen de bisschoppen, waaronder "Sinterklaas Kapoentje"een van de bekendere is. Een Kapoen is een gecastreerde haan. En zo zag men deze gefrustreerde celibatairen. En maakte de domme moren belachelijk, omdat zij dachten als heidenen niet gebonden te zijn aan de Tien Geboden. Dat was te stom voor woorden. Of te stom om voor de duivel te dansen.

Dat alles zit diep in de onderbewuste collectieve Volksgeist van de Nederlanders. Het sinterklaasfestijn als ritueel heeft alles te maken met de ontstaansgronden van onze zelfstandige staat. Sonnius moest vluchten naar het kasteel in Geldrop. Hij heeft nog wel twee keer getracht in Eindhoven een inquisitoir onderzoek te starten. Tegen Eindhovenaren. Een kanunnik van het Sint Katrien-kapittel die een relatie had met een vrouw en een chirurgijn die op marktdag zijn pillen en zalfjes had gesleten onder de aanprijzing dat hij Luthers zou worden als ze niet werkten. Eindhoven leverde ze niet uit. Want dat zou strijdig zijn met de vrijheden die het had gekregen bij het Charter van 1232. Het zou zelf wel rechtspraak ter hand nemen. Dat deed het niet. Want het vond de claim van Sonnius belachelijk. Sonnius heeft nooit greep gekregen op zijn diocese. De Brabanders moesten hem niet. Hij werd later bisschop van Antwerpen.

Wie tegen Sinterklaas en zijn zwarte knechten in het geweer komt in de eenentwintigste eeuw verwaarloost een intrinsiek historiserend element in de Sinterklaas-mythe. Daardoor polariseert hij. En roept spanningen op. Willens en wetens. Hij zaait haat. En daar is een ombudsman niet voor, ook niet als dat een vrouw is. Maar het zal wel weer boter aan de galg gesmeerd zijn. "Gegen die Dummheiten kämpfen selbst die Götter vergebens".

Gerard Strijards
.

DEEL DEZE FOTO    

SOORTGELIJKE FOTO'SCOMMENTAREN (17)SIGN IN OR REGISTER TO JOIN THE CONVERSATION


© Copyright 2013 EINDHOVEN-IN-BEELD.nl Alle rechten voorbehouden.